Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi

Almanya, İngiltere, Hollanda, İsveç, Fransa, Avusturya, İsviçre, ABD, Kanada ve Rusya gibi yabancı bir ülke mahkemesi tarafından verilmiş olan mahkeme kararının Türkiye’de hüküm ifade edebilmesi ve uygulanabilmesi için bu kararın Türkiye Mahkemeleri tarafından tanınması veya tenfizi gerekir.

Bir yabancı ülke mahkeme kararı ancak tenfizi sağlandığında Türkiye’de uygulanma gücü kazanacak ve Türkiye Mahkemelerinden verilmiş bir karar niteliğine kavuşacaktır.

Tanıma veya Tenfiz, Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun maddeleri düzenlemesine göre yapılmaktadır. Bir yabancı ülke mahkeme kararının tanınması ve tenfizi için bu kanunda öngörülen şartların varlığı gerekmektedir.

MÖHUK’da öngörülen bu şartlar şu şekildedir:

  1. Yabancı ülke mahkeme kararının, kesinleşmiş bir hukuk mahkemesi kararı olması (ceza mahkemeleri kararlarının tanınması veya tenfizi mümkün değildir)
  2. Hükmü veren mahkemenin bağlı olduğu yabancı ülke ile Türkiye arasında karşılıklı olarak birbirlerinin mahkeme kararlarını tanıyacaklarına dair bir anlaşma veya o yabancı ülke kanunlarında Türkiye’de verilen bir kararın o ülke tarafından tanınmasına imkan tanıyan bir hüküm bulunması (karşılıklılık esası)
  3. Yabancı ülke mahkeme kararının, münhasıran Türkiye Mahkemeleri yetkisinde bulunan bir konuda olmaması
  4. Yabancı ülke mahkeme kararının Türkiye’de kamu düzenine aykırı olmaması
  5. Yabancı ülke mahkeme kararında karşı taraf konumunda bulunan, aleyhine tenfiz istenen şahsın, bu ülkedeki yargılama sırasında savunma hakkının kısıtlanmamış olması

Bu şartları taşıyan ve Apostil (Apostille) Şerhi* içeren yabancı ülke mahkeme kararının, MÖHUK’un ilgili maddelerinde belirtilen Türkiye’deki görevli ve yetkili mahkemece tanınmasına ve tenfizine karar verilir.

Apostil Şerhi Nedir?

Bir belgenin, o ülke resmi makamları tarafından düzenlenmiş olduğunu gösteren ve diğer ülkelerde de yasal olarak geçerli kabul edilmesini sağlayan bir tasdik işlemidir. Bu şerh, resmi belgenin düzenlendiği ülke tarafından verilir. Bu işlem oldukça basit bir işlem olup, tasdik edilmek istenen resmi belgeye, şerhi vermeye yetkili makam tarafından bir damga vurulması veya etiket yapıştırılmasından ibarettir.

Ayrıntılı bilgi için Kayışlı Avukatlık Bürosu'na ulaşabilirsiniz.

HATA BİLDİRİN