Ülkemizde Gayrimenkul Sektörünün Durumu

Gayrimenkul değerleme işlemleri ülkemizde en çok bankacılık işlemlerinde, ipotek karşılığı verilen kredilerde, banka tarafına verilecek olan teminatının güncel parasal karşılığının tespitinin yapılması amacı ile yapılmaktadır. Bunun dışında SPK faaliyetlerinde kullanılmak üzere, tüzel ve gerçek kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda, Vergi Dairesi Başkanlıkları ve SGK kurumları ile yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemlerinde, kira tespitlerinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Yakın zamanda emlak vergisi ve alım-satım vergisine temel oluşturan yasal emlak rayiç bedelleri gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından tespit edilmeye başlayacaktır. Bu durumun sektörün gelişmesine katkı sağlayacağı şüphesizdir.

Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

Cantekinler Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık, Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında, dönüşüme girecek olan yapıların hak sahiplerine, teknik ve hukuki konularda destek vermek amacı ile danışmanlık faaliyetleri yürütmektedir. 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu doğrultusunda hak sahiplerinin herhangi bir zarara uğramaması için tecrübeli uzmanlarımızın yanı sıra, hukuk, mimarlık, mühendislik, adli bilirkişilik gibi konularda çözüm ortaklarımız ile birlikte çalışma yapılmaktadır. 

Gayrimenkul Yatırım Fizibilite Raporları

Cantekinler Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık, gayrimenkul yatırımında bulunmak isteyen isteklilere, yapılacak yatırımın geleceğine ışık tutmak amacı ile fizibilite raporlarının hazırlanması faaliyetleri yürütmektedir. Fizibilite raporları, yatırım için seçilen bölgenin başta imar durumu, ulaşılabilirliği, yapılacak yatırımın bölge sosyal ve demografik yapısına uygunluğu gibi araştırmalar ile yatırımın geri dönüş süresi, ne bugünkü değer, iç verimlilik oranının tespiti çalışmaların yapılması ile hazırlanmaktadır. Günümüzde birçok kurum, kuruluş ve özel şahıslar, gayrimenkul yatırımları öncesinde fizibilite raporları talep etmekte ve yatırımlarına yön vermektedirler.

Kira Değeri Tespiti

Kira değeri tespiti raporları, bir gayrimenkulün mevcut piyasa koşullarında, fiziki durumuna (bina yaşı, dekorasyon, cephe, reklam kabiliyeti, ulaşılabilirlik vb.) göre hem kiralayan hem de kiracılar tarafından talep edilebilen, gerçek kira değerini belirlemede kullanılan bir tür gayrimenkul değerleme raporudur. Kira değeri tespit raporları, kurumsal firmalar tarafından hem ilk kiralama zamanında hem de sözleşme revizelerinde sıklıkla talep edilmekle birlikte, günümüzde daha geniş bir kitle tarafından talep edilir olmuştur. Kira değeri tespit raporları, gelir getiren ve özel bir kullanım şekli olan yapıların (otel, hastane vb.) değişken piyasa şartlarında ani gelir artış ve kayıpları işe paralel olarak oluşacak değer değişikliklerinde, kiralayan ve kiracı tarafların uğrayacakları zararların önüne geçilmesi amacı ile revize edilecek kira sözleşmelerinde önemli role sahiptir.

HATA BİLDİRİN